1. Översikt över användarvillkoren

1.1. STOLZ OÜ, registernummer 12058588, via sin webbplats stolz.ee nedan kallad "Webbplatsen". "stolz.ee" är ett onlinetryckeri som specialiserar sig på tryckning och skapande av avtryck på olika format.

1.2. Alla leveranser och tjänster regleras av följande allmänna villkor (T&C) i den aktuella versionen fram till beställningsdatumet. Dessa allmänna villkor är de enda tillämpliga och ersätter alla andra villkor, utom tidigare uttryckta villkor och skriftliga undantag.

2. Användarkonto

2.1. Du kan skapa ett kostnadsfritt personligt användarkonto med vilket du enkelt kan hantera alla dina projekt och alla uppgifter om dina beställningar var du än befinner dig i världen. Registreringen är helt frivillig. Du behöver inte skapa ett användarkonto för att beställa från stolz.ee.

2.2. För att komma åt ditt användarkonto behöver du din e-postadress och ditt personliga lösenord som du fick när du skapade ditt användarkonto.

2.3. För att kunna använda användarkontot är det viktigt att den e-postadress som du anger till stolz.ee är korrekt. Detta är den enda adress som stolz.ee kommer att använda för att rapportera all information om ditt konto. Du måste därför lämna korrekta uppgifter och informera stolz.ee om eventuella senare ändringar av e-postadressen.

2.4. Användarkontot är tillgängligt 7 dagar i veckan och 24 timmar om dygnet. Det är dock möjligt att av underhållsskäl, uppdateringar av webbplatsen eller nätverket, eller på grund av andra händelser eller störningar utanför Stolz kontroll, kan tillgången till webbplatsen eller användarkontot avbrytas. stolz.ee kan inte hållas ansvarig för eventuella förluster eller skador till följd av sådana avbrott.

2.5. Som kontoinnehavare är du ensam ansvarig gentemot stolz.ee för alla fotografier eller digitala bilder som lagras på ditt användarkonto och i allmänhet för all användning av ditt användarkonto av dig eller någon tredje part.

2.6. Du är också ansvarig för att upprätthålla sekretessen för det lösenord som tilldelats dig. Stolz.ee har inget ansvar i händelse av att ditt lösenord används av någon annan än dig själv och kan inte hållas ansvarig för eventuella skador till följd av sådan obehörig användning av dig eller någon tredje part. Du är skyldig att omedelbart informera stolz.ee om all obehörig användning av ditt lösenord och att ändra ditt lösenord så snart du tror att det inte längre är konfidentiellt.

2.7. Tjänsten tillhandahålls på obestämd tid. stolz.ee eller du själv kan säga upp den med 15 dagars varsel. Denna uppsägning beviljas av photogifts.eu via e-post till den adress du angett. Du kan skicka uppsägning till photogifts.eu via "Kontakta oss" på webbplatsen.

2.8. När användarkontot avslutas raderar stolz.ee användarkontot och alla fotografier och projekt som sparats där.

2.9. Dessutom kan stolz.ee, utan att först vända sig till en domstol eller någon form av kompensation, omedelbart avsluta användarkontot och/eller blockera tillgången till hela eller delar av användarkontot eller radera vissa eller alla digitala fotografier som finns på användarkontot om dessa villkor har överträtts.

3. Användning av programvara

3.1. Vissa programvaror ("fri programvara") finns tillgängliga på webbplatsen för att bearbeta digitala bilder eller till exempel för att skapa fotoprodukter. Denna programvara är stolz.ee:s egendom.

3.2. De får endast användas för privat bruk. All annan nedladdning, kopiering, permanent eller tillfällig reproduktion av programvaran, helt eller delvis, är förbjuden. Det är också förbjudet att översätta, anpassa, forma eller på annat sätt omvandla programvaran samt att i någon form distribuera eller tillhandahålla den till allmänheten, oavsett om det sker gratis eller mot betalning.

4. Användarens uppförande

4.1. Du är ansvarig för alla bilder som du laddar ner eller kopierar via webbplatsen stolz.ee. Detta innebär, i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter eller annan tillämplig lag, att du samtycker till att inte ladda ner eller visa via webbplatsen någon fotografisk bild som strider mot upphovsrättslagar eller andra immateriella rättigheter. Dessutom får du inte använda webbplatsen i olagligt syfte. Det är således förbjudet att ladda upp, lägga upp, beställa utskrifter, skicka e-post, överföra eller kommunicera olagligt innehåll, i synnerhet bilder eller fotografier av minderåriga som är inblandade i sexuella handlingar, eller som kränker andras integritets- eller publicitetsrättigheter.

4.2. Du kommer att hållas ansvarig för alla förluster eller skador som uppstår till följd av brott mot denna klausul och ersätta stolz.ee för alla kostnader (inklusive advokatarvoden) vid ett sådant brott.

4.3. stolz.ee förbehåller sig rätten att utan förvarning vidta alla lämpliga åtgärder i händelse av brott mot denna klausul eller allvarliga indikationer på ett sådant brott, och detta utan att du kan kräva någon form av kompensation. photogifts.eu kan i detta särskilda fall blockera åtkomsten, radera alla bilder som lagras på deras server, vägra att godkänna en beställning eller avsluta alla eller delar av de tjänster som tillhandahålls via stolz.ee:s webbplats. Slutligen kan photogifts.eu avslöja dina personuppgifter samt kopior av fotografier eller bilder som du har laddat upp till rättsliga och administrativa myndigheter för att uppfylla eventuella skyldigheter som krävs enligt en rättslig begäran.

5. Licens för fotografier som läggs ut på nätet

Beställning av en produkt eller användning av tjänsten för användarkonton ger inte stolz.ee någon rätt till de fotografier som lagras på deras server och det är endast en licens som beviljas i det enda syftet att utföra denna tjänst.

6. Beställning av en beställning

När du bekräftar din beställning ger du oss ett bindande tillstånd att ingå ett avtal. Vi accepterar detta förslag genom att skicka orderbekräftelsen inom 24 timmar via e-post.

Om du vill beställa guidar webbplatsen dig steg för steg genom beställningsprocessen. Under beställningsprocessen kan du när som helst ändra din beställning eller korrigera dina uppgifter genom att helt enkelt gå tillbaka till föregående steg.

Innan du bekräftar beställningen visas en sammanfattning av alla detaljer i beställningen. Kontrollera alla uppgifter och gör eventuella korrigeringar.

Du måste tillhandahålla korrekt och exakt information om mottagaren av beställningen och leveransadressen samt den e-postadress till vilken en bekräftelse av beställningen kan skickas.

När beställningsprocessen har slutförts kan du inte längre avstå från den. Inga beställningar är bindande för stolz.ee innan stolz.ee har bekräftat dem via e-post eller annat lämpligt kommunikationsmedel.

7. Bevarande av beslutet

7.1. Din beställning och den information som rör denna beställning kommer att sparas. En sammanfattning av beställningen och dess innehåll skickas via e-post som orderbekräftelse. Du kan också skriva ut beställningens innehåll och användarvillkoren innan du gör beställningen. När du har fått bekräftelse på beställningen kan du övervaka din beställning online med hjälp av vår orderspårning.

7.2. De foton som du laddar upp på webbplatsen för att göra en beställning sparas i 20 dagar. Detta gör att du under denna period kan återuppta en avbruten beställningsprocess utan att behöva ladda upp dina foton igen.

7.3. Efter att beställningen har slutförts kan bilderna i fråga behållas i 45 dagar om det uppstår problem med produktionen eller leveransen av din beställning. Denna period förlängs i enlighet med detta när stolz.ee företar ett nytt intryck av dina foton.

7.4. Förvaringen av dina filer är begränsad till produktionen av din beställning. stolz.ee kommer inte i något fall att återöverföra filer till kunder (t.ex. efter stöld av din dator). Det är ditt ansvar att behålla kopior av dessa fotografier.

8. Pris

8.1. Priserna för produktionen av din beställning är de priser som visas på webbplatsen vid tidpunkten för beställningen och som ingår i sammanfattningen av beställningen. De anges i euro och om inte annat uttryckligen anges är de inklusive alla skatter.

8.2. Fraktkostnaderna visas på webbplatsen vid sidan av de detaljerade produktbeskrivningarna och på följande sida Produkter och priser.

9. Leverans

9.1. Vi skickar till alla EU-länder, Storbritannien, USA, Schweiz och Norge. För leverans använder vi företag som Omniva, Postnord, DPD, GLS och UPS.

9.2. stolz.ee kan inte hållas ansvarig för förseningar eller leveransproblem som beror på Omniva, Postnord, DPD, GLS, UPS eller tredje part.

9.3. De leveranstider som anges på webbplatsen är endast en indikation och är en representation av genomsnittliga förseningar. Dessa förseningar kan därför inte i något fall leda till någon form av kompensation, återbetalning eller annullering av en beställning.

9.4. Vad händer om paketet med din beställning försvinner?
Om din beställning inte kommer fram inom en månad från det att stolz.ee först validerar din beställning har du två veckor på dig att informera stolz.ee. photogifts.eu kommer då antingen att trycka om dina foton utan extra kostnad eller återbetala den totala produktionskostnaden. photogifts.eu är ensam om att välja mellan dessa två alternativ.

9.5. Vad händer om posten inte lyckas leverera beställningen till mottagaren?
Du är skyldig att se till att beställningen tas emot på rätt sätt. Denna information omfattar en fullständig och korrekt leveransadress och en brevlåda med mottagarens namn. För alla paket som returneras till stolz.ee på grund av kundens fel (t.ex. felaktig leveransadress, okänd adressat, nekad mottagning, att paketet inte hämtas ut på postkontoret inom tidsramen eller annat) kan du inte kräva någon ersättning. Med tanke på den logistiska kostnaden för att hantera returer kommer det inte att vara möjligt att skicka tillbaka returnerade beställningar på nytt eftersom detta går utöver vad som rimligen krävs av stolz.ee,. Varje returnerad beställning kommer dock att förstöras omedelbart efter mottagandet för att skydda våra kunders integritet. För paket som returneras till photogifts.eu efter ett fel från posttjänsten, åtar sig stolz.ee att reproducera och skicka om beställningen på egen bekostnad.

9.6. Vad händer om din beställning skadas under transporten?
Om din beställning trots de försiktighetsåtgärder som stolz.ee har vidtagit för att förebygga risken för skador under transporten ändå når dig i skadat skick, kan du kontakta vår kundtjänst efter att ha tagit emot din beställning via vår kontaktformulär och skicka oss ett digitalt foto av den skadade produkten. stolz.ee kommer sedan att trycka om dina skadade artiklar och skicka tillbaka beställningen utan extra kostnad för dig som kund.

10. Förbehåll för äganderätten

10.1. Alla levererade beställningar förblir stolz.ee:s egendom tills stolz.ee har mottagit full betalning.

11. Betalning och fakturering

11.1. På webbplatsen stolz.ee finns ett stort antal betalningsalternativ som tillhandahålls av PaySera och PayPal. Du kan betala med kreditkort, internetbank: Luminor, Swedbank, LHV, SEB eller PayPal. photogifts.eu förbehåller sig rätten att utesluta vissa av dessa betalningsmetoder under transaktionen.

11.2. Betalningen sker direkt efter orderbekräftelsen. Om betalningen inte sker i rätt tid har stolz.ee rätt att anlita advokater eller företag som är specialiserade på inkasso. Alla resulterande kostnader ska betalas av gäldenären.

11.3. Att validera en beställning på webbplatsen eller någon annan tjänst som tillhandahålls av stolz.ee innebär att kunden accepterar att använda det elektroniska formatet för fakturering.

12. Ansvar

stolz.ee kan inte i något fall hållas ansvarig för skador som uppstår till följd av användningen av webbplatsen eller närliggande tjänster, t.ex. förlust av vinst eller förlust av data.

För direkta skador är stolz.ee:s ansvar begränsat till det belopp som användaren har betalat för den tjänst som orsakade skadan.

13. Rätt till återkallelse

Alla produkter tillverkas enligt kundens specifikationer. Därför finns det ingen ångerrätt. Som en gest av god vilja ger stolz.ee dig dock "pengarna tillbaka-garanti".

14. Returnering av produkter som inte uppfyller kraven

Stolz tillåter att produkter som inte uppfyller kraven returneras under följande två omständigheter:
- Om de mottagna produkterna inte stämmer överens med de produkter som du har beställt på webbplatsen. E-postmeddelandet med orderbekräftelsen innehåller all information om produkterna (utvalda fotografier, format och alternativ) och gör det möjligt för båda parter att identifiera fel från Stolz.
- Om de levererade produkterna har fel som är kopplade till själva produkten eller en incident som inträffade under tryckprocessen.
I dessa två specifika fall måste klagomålen skickas till Stolz via e-post (till den kontakt som anges i e-postmeddelandet om orderbekräftelse) inom fem dagar från och med dagen för mottagandet av varorna och måste innehålla (i) kundens namn och adress, (ii) ordernummer, (iii) fakturanummer och (iv) orsaken till klagomålet. Stolz kommer att informera kunden om reklamationen är giltig. Vi kan begära att du skickar tillbaka varorna för inspektion. Stolz kan åtgärda produkter som inte uppfyller kraven genom att skicka beställningen på nytt eller genom att betala tillbaka pengarna till kunden. I vilket fall som helst finns det ingen ytterligare kompensation.
Inga returer accepteras för problem som anses vara subjektiva (preferenser för utskrift, bildens skärpa etc.), problem som har att göra med ett misstag i kundens val av produkten och/eller dess alternativ i beställningen, problem som har att göra med själva fotot (fel i fotot, tekniskt problem eller justeringsproblem med kameran ...), fraktproblem eller produktansvar vid restaurering och/eller rengöring av produkterna.

15. Kundsupport

Om du har frågor eller klagomål, vänligen kontakta vår Kundsupport via kontaktformuläret på vår webbplats.

16. Skydd av dina personuppgifter

stolz.ee har åtagit sig att skydda din personliga information. I allmänhet kommer alla uppgifter du lämnar endast att användas för att stolz.ee ska kunna svara på din förfrågan.
Du hittar mer information på följande sida Skydd av dina uppgifter på vår webbplats.

17. Rättsliga meddelanden

17.1. Tillgänglighet till webbplatsen och tjänsterna: stolz.ee gör sitt bästa för att se till att webbplatsen och alla tjänster som erbjuds är tillgängliga och tillgängliga 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet. Det är dock möjligt att av underhållsskäl, uppdateringar av webbplatsen eller nätverket, eller på grund av andra händelser eller störningar utanför stolz.ee:s kontroll, kan tillgången till webbplatsen eller användarkontot avbrytas. photogifts.eu kan inte hållas ansvarig för förlust eller skada som uppstår på grund av sådana avbrott.

17.2. Äganderätt: Om inget annat anges är alla funktioner (t.ex. bilder, ljud, dokument, logotyper, databaser osv.) på webbplatsen ("webbplatsens innehåll") skyddade av upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter som tillhör stolz.ee eller andra tredje parter. Dessa rättigheter tillhör stolz.ee eller andra tredje parter. Den licens du har för att använda webbplatsen är strikt begränsad till vad som är nödvändigt för att dra nytta av tjänsterna. Alla varumärken, handelsnamn, företagsnamn, domännamn, logotyper, fotografier, bilder eller andra utmärkande tecken som används på webbplatsen för att identifiera webbplatsen, stolz.ee eller andra tredje parter är stolz.ee:s och/eller tredje parters exklusiva egendom och du får inte använda dem på något sätt.

17.3. Länkar till andra webbplatser: stolz.ee kan lägga in länkar till andra webbplatser på webbplatsens sidor. Företaget är dock inte ansvarigt för innehållet på webbplatserna, reklamen, produkterna, tjänsterna eller annat material på eller tillgängligt från externa källor eller för skador eller förluster, verkliga eller påstådda, som kan uppstå till följd av användningen av eller i samband med användningen av sådana webbplatser eller externa resurser.