Stolz OU har åtagit sig att skydda sina kunders och användares integritet. Därför har vi utarbetat dessa principer för sekretesspolicy, som reglerar insamling, användning, utlämnande, överföring och lagring av kunduppgifter. Vår verksamhet på Internet följer all relevant praxis samt respektive EU-lagstiftning och lagstiftningen i Republiken Estland. Vänligen ta dig en stund och granska de principer vi tillämpar för integritet.

Insamling och användning av personuppgifter
Med personuppgifter avses alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som individ och som samlas in och behandlas av Stolz OU för att uppfylla avtal som ingåtts med fysiska personer, kontakta dem och fullgöra skyldigheter enligt lag.

Personuppgifter om lojala kunder kan samlas in på något av följande sätt:

  • när du ger oss dina kontaktuppgifter (inkl. namn, personbeteckning, postadress, telefonnummer, e-postadress, önskat kommunikationssätt) på vår webbplats eller på annat sätt (t.ex. i våra butiker);
  • När du använder vår webbplats samlas uppgifter in via ditt konto eller via cookies;
  • när du gör ett köp eller lägger en beställning i vår butik eller e-butik och lagrar din personliga kontaktinformation eller dina inköpspreferenser (i vissa delar av webbplatsen kan Stolz be dig att frivilligt lämna dina personuppgifter och din personliga information. Sådana personuppgifter kan omfatta namn, adress, postnummer, e-postadress, telefonnummer och andra uppgifter);
  • när du ansöker om hyrköp.

Insamling av andra uppgifter
Vi samlar också in icke-personliga uppgifter, dvs. uppgifter som inte direkt kan kopplas till en viss person (kön, ålder, språkpreferenser, plats).
Vi kan också samla in allmänna uppgifter om hur våra kunder interagerar med våra e-butiker och webbplatsen. Dessa uppgifter kombineras och används för att ge kunderna information som är mer användbar för dem och för att lära oss vilka delar av webbplatsen, produkterna och tjänsterna som väcker störst intresse. I denna integritetspolicy betraktas sådana kombinerade uppgifter som icke-personaliserade uppgifter.

Användning och lagring av insamlade personuppgifter
Vi kan använda alla personuppgifter som vi har samlat in för att visa Stolz produktnyheter, kampanjer och kommande evenemang för kunderna. Kunder som vill avregistrera sig från vår sändlista för nyhetsbrev, eller som inte vill få information om produkter som kan intressera dem, kan när som helst avregistrera sig från sändlistorna.

Vi använder också personuppgifter som vi samlar in för att leverera varor och för att uppfylla de skyldigheter som vi kan ha åtagit oss gentemot kunden.
Genom att godkänna villkoren i sekretesspolicyn ger kunden Stolz sitt samtycke till automatiserad behandling av sina uppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke på vår webbplats eller genom att skicka oss en begäran i ett format som kan återges skriftligen. Sådana förfrågningar och samtycken har inte retroaktiv verkan.
För att säkerställa bättre kundservice kan Stolz OU avslöja information om enskilda användare till en tredje part som tillhandahåller tjänster till Stolz och som enligt avtal är skyldig att hålla all delad information konfidentiell. En sådan tredje part kan till exempel vara vår partner vars uppgift är att leverera varor som säljs i vår e-butik eller tillhandahålla hyrköptjänster.
Stolz lagrar alla personuppgifter om en kund tills avtalet med den lojala kunden upphör. Uppgifter som Stolz måste lagra enligt lag (t.ex. bokföringsuppgifter) lagras av Stolz OU i enlighet med lagens bestämmelser.

Ändringar av personuppgifter
Kunderna kan se, ändra och komplettera sina personuppgifter, som samlats in för att identifiera dem och kommunicera med dem, på vår webbplats i avsnittet "Mitt konto".
Om ändringen gäller din e-postadress (ditt användarnamn på Stolz webbplats) ber vi dig att meddela oss detta, eftersom kunderna inte själva kan ändra sin e-postadress.

Säkerhet för personuppgifter
Stolz OU vidtar alla försiktighetsåtgärder (inklusive administrativa, tekniska och fysiska åtgärder) för att skydda kundernas personuppgifter. Endast behöriga personer har tillgång till personuppgifter för att göra ändringar och behandla dessa.
Om du misstänker att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som strider mot vad som beskrivs i denna sekretesspolicy, eller om det finns någon risk för att dina uppgifter har läckt ut till obehöriga parter, vänligen meddela oss omedelbart. Detta är det enda sättet som gör det möjligt för oss att minimera eventuella skador.
Kunderna har rätt att kräva att behandlingen av deras uppgifter upphör, fråga om hur deras uppgifter används, begära att deras uppgifter överförs i ett vanligt format, antingen till dem själva eller till en tredje part. För att undvika missbruk av kundernas uppgifter och rättigheter får sådana förfrågningar endast lämnas in i ett format som gör det möjligt att identifiera den person som lämnar in förfrågan (undertecknad digitalt eller personligen på företagets kontor). Vi har rätt att svara på sådana förfrågningar inom 30 dagar.
Vi betraktar en begäran om att avsluta behandlingen av uppgifter som en begäran om att avsluta det lojala kundavtalet.

 

Säkerhet
Alla personuppgifter som du lämnar när du besöker och handlar i Stolz e-butik betraktas som konfidentiell information.
Användningen av krypterade dataöverföringskanaler med bankerna garanterar att köparnas personuppgifter och bankuppgifter skyddas.

Villkor för och ändringar av sekretesspolicyn
Genom att börja använda vår webbplats eller genom att fylla i ansökan om lojal kund bekräftar du att du har läst dessa principer, villkor och bestämmelser och att du godkänner dem. Vi förbehåller oss rätten att vid behov ändra de allmänna villkoren i denna integritetspolicy genom att meddela alla lojala kunder om detta, men vi gör vårt bästa för att se till att vår integritetspolicy hålls uppdaterad och är tillgänglig för dig på vår webbplats.
Du kan alltid kontakta Datainspektionen eller en domstol för att skydda dina personuppgifter. Dataskyddsinspektionen är en nationell myndighet som också kan kontaktas för att få råd eller hjälp i frågor som rör skydd av personuppgifter.