1. Ülevaade T&C-st

1.1. STOLZ OÜ, registrikood 12058588, oma veebilehe stolz.ee (edaspidi "veebileht") kaudu. "stolz.ee" on veebipõhine trükikoda, mis on spetsialiseerunud trükkimisele ja erinevate formaatide muljete loomisele.

1.2. Kõiki tarneid ja teenuseid reguleerivad järgmised Tingimused (T&C), mis kehtivad tellimuse esitamise kuupäeval kehtivas redaktsioonis. Käesolevad üldtingimused on ainsad kohaldatavad ja asendavad kõik muud tingimused, välja arvatud eelnevalt väljendatud tingimused ja kirjalikud erandid.

2. Kasutajakonto

2.1. Saate luua tasuta isikliku kasutajakonto, mille abil saate hõlpsasti hallata kõiki oma projekte ja kõiki tellimustega seotud andmeid ükskõik kus maailmas. Registreerimine on täiesti vabatahtlik. Stolz.ee-st tellimiseks ei ole vaja luua kasutajakontot.

2.2. Oma kasutajakontole juurdepääsuks vajate oma e-posti aadressi ja isiklikku parooli, mis määrati teile kasutajakonto loomisel.

2.3. Kasutajakonto kasutamiseks on oluline, et teie poolt stolz.ee-le antud e-posti aadress oleks korrektne. See on ainus aadress, mida stolz.ee kasutab teie kontoga seotud teabe edastamiseks. Seetõttu peate esitama korrektsed andmed ja teavitama stolz.ee-d igast hilisemast e-posti aadressi muutusest.

2.4. Kasutajakonto on kättesaadav ja kättesaadav 7 päeva nädalas ja 24 tundi ööpäevas. Siiski on võimalik, et hooldustööde, veebilehe või võrgu uuenduste tõttu või muude Stolzist sõltumatute sündmuste või häirete tõttu võib juurdepääs veebilehele või kasutajakontole olla häiritud. stolz.ee ei vastuta selliste katkestuste tõttu tekkinud kahjude eest.

2.5. Kontoomanikuna vastutate stolz.ee ees ainuisikuliselt kõigi teie kasutajakontole salvestatud fotode või digitaalsete piltide eest ning üldiselt kõigi teie või kolmandate isikute poolt teie kasutajakonto kasutamise eest.

2.6. Samuti olete vastutav teile määratud salasõna konfidentsiaalsuse säilitamise eest. Stolz.ee ei vastuta juhul, kui teie salasõna kasutas keegi muu kui te ise, ning ei saa vastutada kahju eest, mis tuleneb teie või kolmandate isikute omavolilisest kasutamisest. Te olete kohustatud viivitamatult teavitama stolz.ee-d oma salasõna loata kasutamisest ja muutma oma salasõna niipea, kui arvate, et see ei ole enam konfidentsiaalne.

2.7. Teenust osutatakse tähtajatult. stolz.ee või teie ise võite selle lõpetada, teatades sellest 15 päeva ette. Selle teate edastab photogifts.eu e-posti teel teie poolt esitatud aadressile. Te võite saata photogifts.eu'le teate läbi "Võtke meiega ühendust" veebisaidi jaotises.

2.8. Kui kasutajakonto lõpetatakse, kustutab stolz.ee kasutajakonto ja kõik sinna salvestatud fotod ja projektid.

2.9. Lisaks võib stolz.ee ilma eelneva kohtualluvuse või mis tahes hüvitise taotlemiseta viivitamatult sulgeda kasutajakonto ja/või blokeerida juurdepääsu kogu kasutajakontole või selle osale või kustutada mõned või kõik kasutajakontole paigutatud digitaalsed fotod, kui neid tingimusi on rikutud.

3. Tarkvara kasutamine

3.1. Veebisaidil on saadaval mõned tarkvaraprogrammid ("Vaba tarkvara") digitaalsete piltide töötlemiseks või näiteks fototoodete loomiseks. See tarkvara on stolz.ee omandis.

3.2. Neid võib kasutada ainult eraviisilise kasutamise raames. Tarkvara mis tahes muu allalaadimine, kopeerimine, püsiv või ajutine reprodutseerimine tervikuna või osaliselt on keelatud. Samuti on keelatud tarkvara tõlkimine, kohandamine, kujundamine või muu ümberkujundamine ning igasugune levitamine või üldsusele kättesaadavaks tegemine, olgu see siis tasuta või tasu eest.

4. Kasutaja käitumine

4.1. Te vastutate kõigi piltide eest, mida te veebilehe stolz.ee kaudu alla laadite või kopeerite. See tähendab, et vastavalt isikuandmete kaitse seadusele või mis tahes muule kohaldatavale seadusele nõustute, et te ei lae alla ega vaata veebilehe kaudu ühtegi fotokujutist, mis rikub autoriõigusi või muid intellektuaalomandiõigusi. Lisaks ei tohi te kasutada veebilehte ebaseaduslikul eesmärgil. Seega on keelatud üles laadida, postitada, tellida väljatrükke, saata, edastada või edastada mis tahes ebaseaduslikku sisu, eelkõige mis tahes pilti või fotot alaealistest, kes on kaasatud seksuaaltegevusse, või rikkuda teiste isikute eraelu puutumatust või avalikustamisõigusi.

4.2. Te vastutate käesoleva klausli rikkumisest tuleneva kahju eest ja hüvitate stolz.ee-le kõik kulud (sh advokaaditasud), mida ta sellise rikkumise korral kannab.

4.3. stolz.ee jätab endale õiguse võtta käesoleva punkti rikkumise või selle tõsiste märkide korral ilma ette teatamata mis tahes kasulikke meetmeid, ilma et teil oleks võimalik nõuda mis tahes liiki hüvitist. photogifts.eu võib sel konkreetsel juhul blokeerida juurdepääsu, kustutada kõik oma serverisse salvestatud pildid, keelduda tellimuse kinnitamisest või lõpetada kõik või osa stolz.ee veebilehe kaudu pakutavatest teenustest. Lõpuks võib photogifts.eu avaldada teie isikuandmeid ning teie poolt üleslaetud fotode või piltide koopiaid kohtu- ja haldusasutustele, et täita mis tahes õigusliku nõude alusel nõutavaid kohustusi.

5. Internetis avaldatud fotode litsents

Toote tellimine või kasutajakonto teenuse kasutamine ei anna stolz.ee-le mingeid õigusi nende serverisse salvestatud fotode suhtes ja see on ainult litsents, mis antakse ainult selle teenuse teostamiseks.

6. Tellimuse esitamine

Kui kinnitate oma tellimuse, annate meile kindla loa lepingu sõlmimiseks. Me võtame selle ettepaneku vastu, saates tellimuse kinnituse 24 tunni jooksul e-posti teel.

Tellimiseks juhatab veebisait teid samm-sammult läbi tellimisprotsessi. Tellimise käigus saate igal ajal muuta oma tellimust või parandada oma andmeid, minnes lihtsalt tagasi eelmiste sammude juurde.

Enne tellimuse lõplikku kinnitamist kuvatakse kokkuvõte kõigist tellimuse üksikasjadest. Palun kontrollige kõiki üksikasju ja tehke vajadusel parandusi.

Te peate esitama täpse ja täpse teabe tellimuse saaja konkreetse isiku ja kättetoimetamisaadressi kohta ning e-posti aadressi, kuhu saab saata tellimuse kinnituse.

Kui tellimusprotsess on lõpule viidud, ei saa te sellest enam loobuda. Tellimused ei ole siduvad stolz.ee-le enne, kui viimane on neid kinnitanud e-posti või muu sobiva sidevahendi abil.

7. Tellimuse säilitamine

7.1. Teie tellimus ja sellega seotud teave säilitatakse. Tellimuse ja selle sisu kokkuvõte saadetakse e-posti teel tellimuse kinnitamiseks. Enne tellimuse esitamist saate ka tellimuse sisu ja T&C välja printida. Pärast tellimuse kinnituse saamist saate jälgida oma tellimust internetis, kasutades meie tellimuse jälgimist.

7.2. Tellimuse tegemiseks veebilehele üleslaetud fotosid säilitatakse 20 päeva. See võimaldab teil selle aja jooksul jätkata katkestatud tellimisprotsessi, ilma et peaksite oma fotosid uuesti üles laadima.

7.3. Pärast tellimuse täitmist võib kõnealuseid fotosid säilitada 45 päeva jooksul, kui teie tellimuse tootmise või tarnimisega on probleeme. Seda perioodi pikendatakse vastavalt, kui stolz.ee võtab ette teie fotode uue jäljendi.

7.4. Teie failide säilitamine piirdub teie tellimuse tootmisega. stolz.ee ei edasta mingil juhul faile klientidele (nt pärast arvuti vargust). Fotode koopiate säilitamine on teie kohustus.

8. Hind

8.1. Teie tellimuse tootmise hinnad on need, mis kuvatakse veebilehel tellimuse esitamise ajal ja mis sisalduvad tellimuse kokkuvõttes. Need on esitatud eurodes ja sisaldavad kõiki makse, kui ei ole selgesõnaliselt teisiti märgitud.

8.2. Kohaletoimetamise kulud kuvatakse veebilehel toodete üksikasjalike kirjelduste kõrval, samuti järgmisel leheküljel Tooted ja hinnad.

9. Kohaletoimetamine

9.1. Me tarnime kõikidesse ELi riikidesse, Ühendkuningriiki, USAsse, Šveitsi ja Norrasse. Kohaletoimetamiseks kasutame selliseid ettevõtteid nagu Omniva, Postnord, DPD, GLS ja UPS.

9.2. stolz.ee ei saa vastutada Omniva, Postnord, DPD, GLS ja UPSi või kolmanda osapoole põhjustatud viivituste või tarneprobleemide eest.

9.3. Veebisaidil nimetatud tarneajad on üksnes soovituslikud ja kujutavad endast keskmisi viivitusi. Need viivitused ei saa seega mingil juhul kaasa tuua mingit liiki hüvitist, tagasimakset või tellimuse tühistamist.

9.4. Mis juhtub, kui teie tellimust sisaldav pakk läheb kaduma?
Kui teie tellimus ei jõua ühe kuu jooksul alates kuupäevast, mil stolz.ee esmakordselt teie tellimuse kinnitab, on teil seejärel kaks nädalat aega, et teavitada stolz.ee-d. Seejärel kas trükib photogifts.eu teie fotod uuesti ilma lisakuludeta või tagastab tootmise kogumaksumuse. photogifts.eu teeb üksi valiku nende kahe võimaluse vahel.

9.5. Mis juhtub, kui postiteenus ei suuda tellimust saajale kätte toimetada?
Te olete kohustatud tagama tellimuse nõuetekohase vastuvõtmise. See teave hõlmab täielikku ja korrektset tarneaadressi ning saaja nime kandva postkasti olemasolu. Kõikide stolz.ee-le tagastatud pakkide puhul, mis on tingitud kliendi süüst (nt vale kättetoimetamisaadress, teadmata adressaat, vastuvõtmisest keeldumine, paki mitte kättesaamine postkontorist ettenähtud aja jooksul vms), ei ole teil võimalik nõuda hüvitist. Arvestades tagastuste haldamisega seotud logistilisi kulusid, ei ole tagastatud tellimuste uuesti saatmine võimalik, kuna see ületab stolz.ee poolt mõistlikult nõutava,. Siiski hävitatakse iga tagastatud tellimus kohe pärast vastuvõtmist, et kaitsta meie klientide privaatsust. Postiteenuse ebaõnnestumise järel photogifts.eu'le tagastatud pakkide puhul on stolz.ee kohustatud tellimuse reprodutseerima ja uuesti saatma meie kulul.

9.6. Mis juhtub, kui teie tellimus on transpordi ajal kahjustatud?
Kui vaatamata stolz.ee poolt võetud ettevaatusabinõudele, et vältida transpordikahjustuste ohtu, jõuab teie tellimus siiski kahjustatud kujul teie kätte, võtke pärast tellimuse kättesaamist lihtsalt ühendust meie klienditeenindusega, kasutades selleks meie kontaktvorm ja saatke meile digitaalne foto kahjustatud tootest. stolz.ee trükib seejärel teie kahjustatud tooted uuesti ja saadab tellimuse teile, kliendile, ilma lisakuludeta.

10. Omandiõiguse säilitamine

10.1. Kõik tarnitud tellimused jäävad stolz.ee omandisse kuni täieliku makse laekumiseni stolz.ee-le.

11. Maksmine ja arveldamine

11.1. Stolz.ee sait pakub erinevaid maksevõimalusi, mida pakuvad PaySera ja PayPal. Saate maksta krediitkaardiga, internetipangaga: Luminor, Swedbank, LHV, SEB või PayPal. photogifts.eu jätab endale õiguse välistada mõned neist makseviisidest tehingu käigus.

11.2. Maksmine toimub vahetult pärast tellimuse kinnitamist. Tähtaegse makse tegemata jätmise korral on stolz.ee-l õigus pöörduda advokaatide või võlgade sissenõudmisele spetsialiseerunud firmade poole. Kõik sellest tulenevad kulud kannab võlgnik.

11.3. Tellimuse kinnitamine veebilehel või mis tahes muus stolz.ee poolt pakutavas teenuses tähendab kliendi nõusolekut kasutada arveldamiseks elektroonilist formaati.

12. Vastutus

stolz.ee ei saa mingil juhul vastutada veebilehe või sellega seotud teenuste kasutamisest tulenevate kahjude eest, nagu näiteks saamata jäänud tulu või kaotatud andmed.

Otsese kahju korral piirdub stolz.ee vastutus kahju põhjustanud teenuse eest kasutaja poolt makstud summaga.

13. Taganemisõigus

Kõik tooted valmistatakse kliendi spetsifikatsioonide järgi. Sellest tulenevalt puudub taganemisõigus. Siiski annab stolz.ee teile hea tahte märgiks "Raha tagasi garantii".

14. Nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

Stolz lubab mittevastavaid tooteid tagastada järgmistel kahel juhul:
- Kui saadud tooted ei vasta veebisaidil tellitud toodetele. Tellimuse kinnituse e-kiri sisaldab kogu teavet toodete kohta (valitud fotod, formaadid ja valikud) ning võimaldab mõlemal poolel tuvastada Stolz'i poolt tehtud vigu.
- Kui tarnitud toodetel on defektid, mis on seotud toote endaga või trükiprotsessi käigus toimunud vahejuhtumiga.
Nendel kahel konkreetsel juhul tuleb kaebused saata Stolzile e-posti teel (tellimuse kinnituse e-kirjas märgitud kontaktisikule) 5 päeva jooksul alates kauba kättesaamise kuupäevast ning lisada (i) kliendi nimi ja aadress, (ii) tellimuse number, (iii) arve number ja (iv) kaebuse põhjus. Stolz teavitab klienti, kui kaebus on põhjendatud. Me võime nõuda, et te tagastaksite kauba kontrollimiseks. Stolz võib mittevastavate toodete puhul teha heastamisi, saates tellimuse uuesti või makstes kliendile raha tagasi. Igal juhul ei ole edasist hüvitist.
Tagastamist ei aktsepteerita subjektiivseteks peetavate probleemide puhul (prindi eelistused, pildi teravus jne), probleemide puhul, mis on seotud kliendi poolt toote ja/või selle valikute valikul tehtud veaga, fotoga seotud probleemide puhul (vead fotol, tehniline või seadistamisprobleem kaameraga ...), transpordiprobleemide või toote vastutus toodete restaureerimise ja/või puhastamise ajal.

15. Klienditugi

Kui teil on küsimusi või kaebusi, võtke palun ühendust meie Klienditugi meie veebisaidil oleva kontaktvormi kaudu.

16. Teie isikuandmete kaitse

stolz.ee on pühendunud teie isikuandmete kaitsmisele. Üldiselt kasutatakse kõiki teie esitatud andmeid ainult selleks, et stolz.ee saaks teie päringule vastata.
Lisateavet leiate järgmisest leheküljest Teie andmete kaitse meie veebisaidil.

17. Õiguslikud teated

17.1. Veebilehe ja teenuste kättesaadavus: stolz.ee teeb kõik endast oleneva, et veebileht ja kõik pakutavad teenused oleksid kättesaadavad ja kättesaadavad 7 päeva nädalas, 24 tundi ööpäevas. Siiski on võimalik, et hooldustööde, veebilehe või võrgu uuenduste tõttu või muude stolz.ee kontrolli alt väljuvate sündmuste või häirete tõttu võib juurdepääs veebilehele või kasutajakontole olla häiritud. photogifts.eu ei vastuta selliste katkestuste tõttu tekkinud kahjude eest.

17.2. Omandiõigused: Kui ei ole märgitud teisiti, on kõik veebisaidil olevad elemendid (näiteks pildid, helid, dokumendid, logod, andmebaasid jne) (edaspidi "veebisaidi sisu") kaitstud autoriõigusega või muude intellektuaalomandi õigustega, mis kuuluvad stolz.ee-le või teistele kolmandatele isikutele. Need õigused jäävad stolz.ee või muude kolmandate isikute omandiks. Veebisaidi kasutamise luba on rangelt piiratud sellega, mis on vajalik teenuste kasutamiseks. Kõik kaubamärgid, ärinimed, ärinimed, domeeninimed, logod, fotod, kujutised või muud eristavad märgid, mida kasutatakse veebilehel veebilehe, stolz.ee või muude kolmandate isikute identifitseerimiseks, on stolz.ee ja/või kolmandate isikute ainuomand ja te ei saa neid mingil viisil kasutada.

17.3. Lingid teistele veebilehtedele: stolz.ee võib lisada veebilehe lehekülgedele linke teistele veebilehtedele. Stolz.ee ei vastuta siiski veebilehtede sisu, reklaamide, toodete, teenuste või muude materjalide eest, mis asuvad välistel allikatel või on seal kättesaadavad, ega tegelike või väidetavate kahjude või kahjude eest, mis võivad tuleneda selliste veebilehtede või väliste ressursside kasutamisest või olla nendega seotud.