1. Oversigt over vilkår og betingelser

1.1. STOLZ OÜ, registerkode 12058588, via sit websted stolz.ee, i det følgende benævnt "webstedet". "stolz.ee" er et online trykkeri, der har specialiseret sig i trykning og i at skabe tryk på forskellige formater.

1.2. Alle leverancer og tjenester er underlagt følgende vilkår og betingelser (T&C) i den gældende version indtil bestillingsdatoen. Disse generelle vilkår og betingelser er de eneste gældende og erstatter alle andre betingelser, undtagen tidligere udtrykkelige betingelser og skriftlige undtagelser.

2. Brugerkonto

2.1. Du kan oprette en gratis personlig brugerkonto, hvor du nemt kan administrere alle dine projekter og alle data, der ledsager dine ordrer, fra hvor som helst i verden. Registrering er helt valgfri. Du behøver ikke at oprette en brugerkonto for at bestille hos stolz.ee.

2.2. For at få adgang til din brugerkonto skal du bruge din e-mailadresse og din personlige adgangskode, som du fik tildelt, da du oprettede din brugerkonto.

2.3. For at kunne bruge brugerkontoen er det vigtigt, at den e-mailadresse, du oplyser til stolz.ee, er korrekt. Det er den eneste adresse, som stolz.ee vil bruge til at indberette alle oplysninger om din konto. Du skal derfor give korrekte oplysninger og informere stolz.ee om enhver efterfølgende ændring af e-mailadresse.

2.4. Brugerkontoen er tilgængelig og tilgængelig 7 dage om ugen og 24 timer i døgnet. Det er dog muligt, at der af vedligeholdelsesmæssige årsager, opdateringer af webstedet eller netværket eller på grund af andre begivenheder eller forstyrrelser uden for Stolz' kontrol kan være afbrydelser i adgangen til webstedet eller til brugerkontoen. stolz.ee kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skader som følge af sådanne afbrydelser.

2.5. Som indehaver af kontoen er du alene ansvarlig over for stolz.ee for alle fotografier eller digitale billeder, der er gemt på din brugerkonto, og generelt for enhver brug af din brugerkonto, som du eller en tredjepart foretager.

2.6. Du er også ansvarlig for at opretholde fortroligheden af den adgangskode, som du har fået tildelt. Stolz.ee pådrager sig intet ansvar i tilfælde af, at dit password er blevet brugt af andre end dig selv, og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følge af en sådan uautoriseret brug af dig eller en tredjepart. Du er forpligtet til straks at informere stolz.ee om enhver uautoriseret brug af dit password og til at ændre dit password, så snart du mener, at det ikke længere kan være fortroligt.

2.7. Tjenesten leveres på ubestemt tid. stolz.ee eller du selv kan opsige den med 15 dages varsel. Denne opsigelse gives af photogifts.eu pr. e-mail til den adresse, du har oplyst. Du kan sende en opsigelse til photogifts.eu via "Kontakt os" på webstedet.

2.8. Når brugerkontoen opsiges, sletter stolz.ee brugerkontoen og alle fotografier og projekter, der var gemt der.

2.9. Desuden kan stolz.ee, uden forudgående inddragelse af en domstol eller nogen form for kompensation, straks opsige brugerkontoen og/eller blokere adgangen til hele eller dele af brugerkontoen eller slette nogle eller alle de digitale fotografier, der er placeret på brugerkontoen, i tilfælde af at disse vilkår og betingelser er blevet overtrådt.

3. Brug af software

3.1. Nogle softwareprogrammer ("fri software") er tilgængelige på webstedet til behandling af digitale billeder eller f.eks. til at skabe fotoprodukter. Denne software er stolz.ee's ejendom.

3.2. De kan kun anvendes som led i privat brug. Enhver anden download, kopi, permanent eller midlertidig reproduktion af softwaren, helt eller delvist, er forbudt. Det er ligeledes forbudt at oversætte, tilpasse, forme eller foretage andre ændringer af softwaren samt at distribuere eller stille den til rådighed for offentligheden, uanset om det sker gratis eller mod betaling.

4. Brugernes adfærd

4.1. Du er ansvarlig for alle de billeder, du downloader eller kopierer via hjemmesiden stolz.ee. Dette indebærer, i overensstemmelse med loven om beskyttelse af personoplysninger eller med enhver anden gældende lov, at du accepterer ikke at downloade eller se fotografiske billeder via webstedet i strid med ophavsretslovgivningen eller enhver anden intellektuel ejendomsret. Desuden må du ikke bruge webstedet til et ulovligt formål. Det er således forbudt at uploade, lægge op, bestille udskrifter, sende e-mail, overføre eller kommunikere ulovligt indhold, navnlig billeder eller fotografier af mindreårige, der er involveret i seksuelle handlinger, eller som krænker andres privatliv eller reklamerettigheder.

4.2. Du vil blive holdt ansvarlig for ethvert tab eller skade som følge af overtrædelse af denne klausul og erstatte stolz.ee for alle omkostninger, som stolz.ee har afholdt (herunder advokatsalærer) i tilfælde af en sådan overtrædelse.

4.3. stolz.ee forbeholder sig ret til uden varsel at træffe enhver nyttig foranstaltning i tilfælde af overtrædelse af denne klausul eller alvorlige tegn på en sådan overtrædelse, og dette uden at du kan kræve nogen form for kompensation. photogifts.eu kan i dette særlige tilfælde blokere adgangen, slette alle billeder, der er lagret på deres server, nægte at validere en ordre eller opsige alle eller en del af de tjenester, der leveres via stolz.ee's websted. Endelig kan photogifts.eu videregive dine personlige oplysninger samt kopier af fotografier eller billeder, som du har uploadet, til retslige og administrative myndigheder for at opfylde ethvert ansvar, der måtte være påkrævet i henhold til en retlig anmodning.

5. Licens for de fotografier, der er lagt ud på nettet

Bestilling af et produkt eller brug af brugerkontotjenesten giver ikke stolz.ee nogen rettighed til de fotografier, der er gemt på deres server, og det er kun en licens, der gives udelukkende med det formål at udføre denne tjeneste.

6. Afgivelse af en ordre

Når du bekræfter din bestilling, giver du os en bindende tilladelse til at indgå en kontrakt. Vi accepterer dette forslag ved at sende ordrebekræftelsen inden for 24 timer pr. e-mail.

Hvis du vil bestille, vil du blive guidet trin for trin gennem bestillingsprocessen på hjemmesiden. Under bestillingsprocessen kan du til enhver tid ændre din bestilling eller rette dine oplysninger ved blot at gå tilbage til de foregående trin.

Før du endelig bekræfter ordren, vises en oversigt over alle detaljerne i ordren. Kontroller alle detaljer og korriger dem om nødvendigt.

Du er forpligtet til at give nøjagtige og præcise oplysninger om modtagerens identitet og leveringsadresse samt den e-mailadresse, hvortil der kan sendes en e-mail med en bekræftelse af ordren.

Når bestillingsprocessen er afsluttet, kan du ikke længere give afkald på den. Ingen ordrer er bindende for stolz.ee, før stolz.ee har bekræftet dem pr. e-mail eller ved hjælp af andre passende kommunikationsmidler.

7. Opbevaring af ordren

7.1. Din bestilling og de oplysninger, der er relateret til denne bestilling, vil blive opbevaret. Et resumé af ordren og dens indhold vil blive sendt via e-mail som ordrebekræftelse. Du kan også udskrive indholdet af ordren og betingelserne før du afgiver din bestilling. Når du har modtaget bekræftelsen af ordren, kan du overvåge din ordre online ved hjælp af vores ordreopfølgning.

7.2. De billeder, du uploader til webstedet for at afgive en ordre, vil blive opbevaret i 20 dage. Dette giver dig mulighed for i denne periode at genoptage en afbrudt bestillingsproces uden at skulle uploade dine fotos igen.

7.3. Efter afslutningen af ordren kan de pågældende fotos opbevares i en periode på 45 dage i tilfælde af problemer med produktionen eller leveringen af din ordre. Denne periode forlænges tilsvarende, når stolz.ee foretager et nyt aftryk af dine fotos.

7.4. Opbevaringen af dine filer er begrænset til produktionen af din ordre. stolz.ee vil under ingen omstændigheder overføre filer til kunderne igen (f.eks. efter tyveri af din computer). Det er dit ansvar at opbevare kopier af disse fotografier.

8. Pris

8.1. Priserne for produktionen af din ordre er de priser, der vises på webstedet på tidspunktet for afgivelse af ordren, og som er inkluderet i oversigten over ordren. De er angivet i euro og er, medmindre andet udtrykkeligt er angivet, inklusive alle skatter og afgifter.

8.2. Forsendelsesomkostningerne vises på webstedet ved siden af de detaljerede beskrivelser af produkterne samt på følgende side Produkter og priser.

9. Levering

9.1. Vi leverer til alle EU-lande, Storbritannien, USA, Schweiz og Norge. Til levering bruger vi virksomheder som Omniva, Postnord, DPD, GLS og UPS.

9.2. stolz.ee kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller leveringsproblemer, der skyldes Omniva, Postnord, DPD, GLS og UPS eller en tredjepart.

9.3. De leveringstider, der er nævnt på webstedet, er udelukkende vejledende og er et udtryk for gennemsnitlige forsinkelser. Disse forsinkelser kan derfor under ingen omstændigheder føre til en form for kompensation, tilbagebetaling eller annullering af en ordre.

9.4. Hvad sker der, hvis pakken med din ordre går tabt?
Hvis din ordre ikke er ankommet inden for en måned fra den dato, hvor stolz.ee først validerer din ordre, har du to uger til at informere stolz.ee. photogifts.eu vil derefter enten genoptrykke dine fotos uden ekstra omkostninger eller refundere de samlede produktionsomkostninger. photogifts.eu vil alene træffe valget mellem disse to muligheder.

9.5. Hvad sker der, hvis postvæsenet ikke kan levere ordren til modtageren?
Du er forpligtet til at sikre, at ordren modtages korrekt. Disse oplysninger omfatter en fuldstændig og korrekt leveringsadresse og en postkasse med modtagerens navn. For alle pakker, der returneres til stolz.ee på grund af kundens fejl (f.eks. forkert leveringsadresse, ukendt modtager, nægtet modtagelse, manglende afhentning af pakken på posthuset inden for tidsrammen eller andet), kan du ikke kræve nogen erstatning. I betragtning af de logistiske omkostninger ved håndtering af returneringer vil det ikke være muligt at sende returnerede ordrer tilbage, da dette går ud over, hvad der med rimelighed kræves af stolz.ee,. Hver returneret ordre vil dog blive destrueret umiddelbart efter modtagelsen for at beskytte vores kunders privatliv. For returnerede pakker til photogifts.eu efter en fejl fra postvæsenet, forpligter stolz.ee sig til at reproducere og videresende ordren for egen regning.

9.6. Hvad sker der, hvis din ordre bliver beskadiget under transporten?
Hvis din ordre trods de forholdsregler, som stolz.ee har truffet for at undgå enhver risiko for skader under transporten, alligevel når frem til dig i beskadiget stand, skal du blot kontakte vores kundeservice efter modtagelse af din ordre via vores kontaktformular og send os et digitalt foto af det beskadigede produkt. stolz.ee vil derefter genoptrykke dine beskadigede varer og sende ordren videre uden ekstra omkostninger for dig som kunde.

10. Forbehold af ejendomsret

10.1. Alle leverede ordrer forbliver stolz.ee's ejendom, indtil stolz.ee har modtaget fuld betaling.

11. Betaling og fakturering

11.1. stolz.ee-webstedet tilbyder en lang række betalingsmuligheder, som leveres af PaySera og PayPal. Du kan betale med kreditkort, netbank: Luminor, Swedbank, LHV, SEB eller PayPal. photogifts.eu forbeholder sig ret til at udelukke nogle af disse betalingsmetoder under transaktionen.

11.2. Betalingen finder sted umiddelbart efter ordrebekræftelsen. I tilfælde af manglende betaling inden for den fastsatte frist har stolz.ee ret til at trække på advokater eller firmaer med speciale i inkasso. Alle deraf følgende omkostninger betales af debitor.

11.3. Valideringen af en ordre på webstedet eller enhver anden tjeneste leveret af stolz.ee indebærer, at kunden accepterer at bruge det elektroniske format til fakturering.

12. Ansvar

stolz.ee kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for skader som følge af brugen af hjemmesiden eller tilstødende tjenester, såsom tab af fortjeneste eller tab af data.

For enhver direkte skade er stolz.ee's ansvar begrænset til det beløb, som brugeren har betalt for den tjeneste, der forårsagede skaden.

13. Ret til at trække sig tilbage

Alle produkter fremstilles efter kundens specifikationer. Der er derfor ingen fortrydelsesret. Som en gestus af god vilje giver stolz.ee dig dog "pengene tilbage garanti".

14. Returnering af produkter, der ikke er i overensstemmelse med kravene

Stolz giver mulighed for at returnere produkter, der ikke opfylder kravene, under følgende to omstændigheder:
- Hvis de modtagne produkter ikke svarer til de produkter, du har bestilt på hjemmesiden. E-mailen med ordrebekræftelsen indeholder alle oplysninger om produkterne (udvalgte fotografier, formater og muligheder) og gør det muligt for begge parter at identificere fejl fra Stolz' side.
- Hvis de leverede produkter har fejl, der er forbundet med selve produktet eller en hændelse, der er opstået under trykningsprocessen.
I disse to specifikke tilfælde skal klager rettes til Stolz pr. e-mail (til den kontaktperson, der er angivet i e-mailen med ordrebekræftelsen) inden for en periode på 5 dage fra datoen for modtagelsen af varerne og skal indeholde (i) kundens navn og adresse, (ii) ordrenummeret, (iii) fakturanummeret og (iv) grunden til klagen. Stolz underretter kunden om, hvorvidt reklamationen er berettiget. Vi kan anmode dig om at returnere varerne til inspektion. Stolz kan afhjælpe for produkter, der ikke er i overensstemmelse med kravene, ved at sende ordren igen eller ved at refundere pengene til kunden. Under alle omstændigheder er der ingen yderligere kompensation.
Der accepteres ingen returret for problemer, der anses for at være subjektive (printpræferencer, billedets skarphed osv.), problemer i forbindelse med en fejl i kundens valg af produktet og/eller dets muligheder i bestillingen, problemer i forbindelse med selve fotoet (fejl i fotoet, teknisk problem eller justeringsproblem med kameraet ...), forsendelsesproblemer eller produktansvar under restaurering og/eller rengøring af produkterne.

15. Kundesupport

Hvis du har spørgsmål eller klager, bedes du kontakte vores Kundesupport via kontaktformularen på vores websted.

16. Beskyttelse af dine personlige oplysninger

stolz.ee er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger. Generelt vil alle de oplysninger, du giver os, kun blive brugt til at give stolz.ee mulighed for at besvare din anmodning.
Du kan finde yderligere oplysninger på følgende side Beskyttelse af dine data på vores websted.

17. Juridiske meddelelser

17.1. Tilgængelighed af webstedet og tjenesterne: stolz.ee gør sit bedste for at sikre, at webstedet og alle de tjenester, der tilbydes, er tilgængelige og tilgængelige 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet. Det er dog muligt, at der af vedligeholdelsesmæssige årsager, opdateringer af webstedet eller netværket eller på grund af andre begivenheder eller forstyrrelser uden for stolz.ee's kontrol kan være afbrydelser i adgangen til webstedet eller til brugerkontoen. photogifts.eu kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skader som følge af sådanne afbrydelser.

17.2. Ejendomsrettigheder: Medmindre andet er angivet, er alle elementer (såsom billeder, lyde, dokumenter, logoer, databaser osv.) på webstedet ("Webstedsindholdet") beskyttet af ophavsret eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der tilhører stolz.ee eller andre tredjeparter. Disse rettigheder forbliver stolz.ee's eller andre tredjeparters ejendom. Den licens, du har til at bruge hjemmesiden, er strengt begrænset til det, der er nødvendigt for at drage fordel af tjenesterne. Alle varemærker, handelsnavne, firmanavne, domænenavne, logoer, fotografier, billeder eller andre kendetegn, der anvendes på webstedet for at identificere webstedet, stolz.ee eller andre tredjeparter, tilhører udelukkende stolz.ee og/eller tredjeparter, og du kan ikke bruge dem på nogen måde.

17.3. Links til andre internetsider: stolz.ee kan indsætte links til andre internetsider på hjemmesidens sider. Det er dog ikke ansvarligt for indholdet af webstederne, reklamer, produkter, tjenester eller andet materiale på eller tilgængeligt fra eksterne kilder eller for skader eller tab, reelle eller påståede, der kan opstå som følge af brugen af eller være forbundet med brugen af sådanne websteder eller eksterne ressourcer.