Stolz OU har påtaget sig forpligtelsen til at beskytte deres kunders og brugeres privatliv. Derfor har vi udarbejdet disse principper for privatlivspolitikken, som regulerer indsamling, brug, videregivelse, overførsel og opbevaring af kundedata. Vores aktiviteter på internettet er i overensstemmelse med al relevant praksis samt med den respektive EU-lovgivning og lovgivningen i Republikken Estland. Tag et øjeblik og gennemgå de principper, som vi anvender på beskyttelse af personlige oplysninger.

Indsamling og anvendelse af personoplysninger
Personoplysninger er alle oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til dig som person, og som indsamles og behandles af Stolz OU med henblik på at opfylde kontrakter indgået med fysiske personer, kontakte dem og opfylde forpligtelser i henhold til loven.

Personoplysninger om loyale kunder kan indsamles på en af følgende måder:

  • når du giver os dine kontaktoplysninger (inkl. dit navn, personlig ID-kode, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse, den foretrukne kommunikationsmetode) på vores websted eller på anden vis (f.eks. i vores butikker);
  • Når du bruger vores websted, indsamles data via din konto eller via cookies;
  • når du foretager et køb eller afgiver en ordre i vores butik eller e-shop og gemmer dine personlige kontaktoplysninger eller købspræferencer (i visse dele af hjemmesiden kan Stolz bede dig om frivilligt at give dine personlige oplysninger og personlige oplysninger. Sådanne personlige oplysninger kan omfatte dit navn, adresse, postnummer, e-mailadresse, telefonnummer og andre data);
  • når du ansøger om afbetalingskøb.

Indsamling af andre data
Vi indsamler også ikke-personlige data, dvs. data, der ikke kan knyttes direkte til en bestemt person (køn, alder, sprogpræferencer, placering).
Vi kan også indsamle generelle data om, hvordan vores kunder interagerer med vores e-shops og webstedet. Disse data kombineres og bruges til at give kunderne oplysninger, der er mere nyttige for dem, og til at finde ud af, hvilke dele af hjemmesiden, produkter og tjenester der tiltrækker størst interesse. I denne fortrolighedspolitik betragtes sådanne kombinerede data som ikke-personaliserede data.

Brug og opbevaring af indsamlede personoplysninger
Vi kan bruge alle personlige oplysninger, som vi har indsamlet, til at vise kunderne Stolz' produktnyheder, kampagner og kommende begivenheder. Kunder, der ønsker at afmelde sig fra vores nyhedsbrevsliste, eller som ikke ønsker at få oplysninger om produkter, der kunne interessere dem, kan til enhver tid afmelde sig fra vores mailinglister.

Vi bruger også de personlige oplysninger, som vi indsamler, til at levere varer og til at opfylde forpligtelser, som vi måtte have påtaget os over for kunden.
Ved at acceptere vilkårene og betingelserne i privatlivspolitikken giver kunden Stolz sit samtykke til automatiseret behandling af sine data. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke på vores websted eller ved at sende os en anmodning i et format, der kan gengives skriftligt. Sådanne anmodninger og samtykker har ikke tilbagevirkende kraft.
For at sikre bedre kundeservice kan Stolz OU videregive oplysninger om individuelle brugere til en tredjepart, som leverer tjenester til Stolz og er kontraktligt forpligtet til at holde alle delte oplysninger fortrolige. En sådan tredjepart kan f.eks. være vores partner, hvis opgave er at levere varer, der sælges i vores e-shop, eller levere leje-købstjenester.
Stolz opbevarer alle personlige oplysninger om en kunde, indtil kontrakten med den loyale kunde ophører. Oplysninger, som Stolz skal opbevare i henhold til loven (f.eks. regnskabsoplysninger), opbevares af Stolz OU i overensstemmelse med lovens bestemmelser.

Ændringer af personoplysninger
Kunderne kan se, ændre og supplere deres personlige oplysninger, der er indsamlet med henblik på identifikation og kommunikation med dem, på vores websted i afsnittet "Min konto".
Hvis ændringen vedrører din e-mailadresse (dit brugernavn på Stolz' websted), bedes du venligst give os besked herom, da kunderne ikke selv kan ændre deres e-mailadresse.

Sikkerhed af personoplysninger
Stolz OU træffer alle forholdsregler (herunder administrative, tekniske og fysiske foranstaltninger) for at beskytte kundernes personlige data. Kun autoriserede personer har adgang til personoplysninger med henblik på at foretage ændringer og behandle disse.
Hvis du har mistanke om, at dine personlige data behandles i strid med det, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, eller hvis der er risiko for, at dine data er blevet lækket til uautoriserede parter, bedes du straks underrette os herom. Dette er den eneste måde, der giver os mulighed for at minimere eventuelle skader.
Kunderne har ret til at kræve, at behandlingen af deres data ophører, at spørge om, hvordan deres data anvendes, at anmode om, at deres data overføres i et almindeligt anvendt format enten til dem selv eller til en tredjepart. For at undgå misbrug af kundedata og -rettigheder må sådanne anmodninger kun fremsættes i et format, der gør det muligt at identificere den person, der fremsætter anmodningen (underskrevet digitalt eller personligt på virksomhedens kontor). Vi har ret til at svare på sådanne anmodninger inden for 30 dage.
Vi betragter en anmodning om at afslutte behandlingen af data som en anmodning om at afslutte den loyale kundekontrakt.

 

Sikkerhed
Alle personlige oplysninger, som du oplyser, når du besøger og handler i Stolz' e-butik, betragtes som fortrolige oplysninger.
Brugen af krypteret datatransmissionskanal med bankerne garanterer, at købernes personlige data og bankoplysninger er beskyttet.

Vilkår og betingelser for og ændringer af privatlivspolitikken
Ved at begynde at bruge vores websted eller udfylde ansøgningen om loyal kunde bekræfter du, at du har læst disse principper, vilkår og betingelser og er indforstået med dem. Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle vilkår og betingelser i denne politik om nødvendigt ved at underrette alle loyale kunder herom, men vi gør vores bedste for at sikre, at vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger holdes opdateret og er tilgængelig for dig på vores websted.
Du kan altid kontakte Datatilsynet eller en domstol for at beskytte dine personlige oplysninger. Datatilsynet er en national myndighed, som også kan kontaktes for at få råd eller bistand i spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger.